Keystone logo
Augustinian University (Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA))

Augustinian University (Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA))

Augustinian University (Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA))

Giới thiệu

La Uniagustiniana là một Học viện Giáo dục Đại học, cam kết đào tạo con người toàn diện thông qua sự phát triển thể chất, trí tuệ và tinh thần của họ. Nó có xu hướng bởi vì sinh viên tốt nghiệp của nó đóng góp vào sự chuyển đổi xã hội của đất nước, vì một Colombia tốt đẹp hơn, với chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người và với những công dân có khả năng chung sống trong dân chủ và hòa bình.

Về các dự án trong tương lai, mục tiêu chính của Uniagustiniana là củng cố bản sắc thể chế trong bối cảnh học thuật và quốc gia. Điều này bao gồm sự phát triển của đề xuất học tập, được tích hợp vào hệ sinh thái ủng hộ việc tạo ra kiến thức, sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh, ngoài song ngữ, công nhận học tập và đa văn hóa.

Địa điểm

 • Colombia

  Colombia, Colombia

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi