Keystone logo
Augusta University School of Computer and Cyber Sciences Thạc sĩ Khoa học Quản lý An ninh Thông tin (MS-ISM)

MSc in

Thạc sĩ Khoa học Quản lý An ninh Thông tin (MS-ISM) Augusta University School of Computer and Cyber Sciences

Augusta University School of Computer and Cyber Sciences

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chương trình Thạc sĩ Quản lý Hệ thống Thông tin Chiến lược (MSc)
    • Stockholm, Thụy Điển
  • Chương trình Thạc sĩ về Tương tác giữa Con người và Công nghệ, Khoa học Máy tính
    • Tampere, Phần Lan
  • Msc trong các hệ thống thông tin kinh doanh
    • Eindhoven, Hà Lan