Keystone logo
Agricultural University Of Georgia (Georgian Agrarian University)

Agricultural University Of Georgia (Georgian Agrarian University)

Agricultural University Of Georgia (Georgian Agrarian University)

Giới thiệu

Đại học Nông nghiệp Georgia ( AUG ) là một tổ chức giáo dục đại học ngoài tiểu bang đa dạng chuyên về khoa học nông nghiệp và tự nhiên, được thành lập bởi tổ chức từ thiện phi lợi nhuận - Quỹ Tri thức.

Đại học Nông nghiệp Georgia là một tổ chức có uy tín cao, được định hướng vào sinh viên và thành công của họ, về nghiên cứu và hiện đại hóa truyền thống. Đây là một trong những nhà lãnh đạo của nền giáo dục đại học trong nước.

Ở cả ba cấp học đại học, các chương trình của Đại học Nông nghiệp dựa trên các nguyên tắc giáo dục khai phóng và cổ điển nhằm phát triển tư duy sáng tạo và phản biện cũng như các kỹ năng thực hành của sinh viên.

Song song với nông nghiệp, trường còn phát triển các ngành khác trên cơ sở sẵn có về nhân lực và vật lực, có tính đến nhu cầu giáo dục chất lượng, đồng thời hưởng lợi thế của một trường đại học đa năng.

Địa điểm

  • Tbilisi

    დავით აღმაშენებლის ხეივანი,#240, 0159, Tbilisi

    Câu hỏi