Keystone logo
University of Auckland Business School Thạc sĩ thương mại (MCom)

Thạc sĩ in

Thạc sĩ thương mại (MCom)

University of Auckland Business School

University of Auckland Business School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Auckland, New Zealand

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

12 - 15 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

NZD 32.392 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Sinh viên quốc tế: 32.392 NZD

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kiểm định

Cơ sở

Về trường học

Câu hỏi