Keystone logo
Arab Open University - Bahrain

Arab Open University - Bahrain

Arab Open University - Bahrain

Giới thiệu

Đại học Mở Ả Rập ở Bahrain - một Đại học Mở Ả Rập tiên phong dành riêng cho việc xây dựng xã hội khoa học và tri thức.

Tại AOU, các giá trị cấu thành các hướng dẫn, quyết định hạnh kiểm tại trường Đại học ở tất cả các cấp quản lý và xác định cơ sở của việc đối xử với sinh viên và tất cả các bên liên quan khác. Nếu những giá trị này về cơ bản là phổ quát, thì chúng sẽ có tầm quan trọng đặc biệt đối với chúng tôi vì chúng tạo thành một phần di sản văn hóa và lịch sử của chúng tôi trong khu vực. Chúng cũng là một phần của thí nghiệm khoa học của chúng tôi dựa trên triết lý, tầm nhìn và sứ mệnh của AOU.

Địa điểm

  • A'ali

    A'ali, Bahrain

    Các chương trình

    Câu hỏi