Keystone logo
Antonio Nariño University (Universidad Antonio Nariño UAN) THẠC SĨ GIÁO DỤC

Thạc sĩ in

THẠC SĨ GIÁO DỤC

Antonio Nariño University (Universidad Antonio Nariño UAN)

Antonio Nariño University (Universidad Antonio Nariño UAN)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Cundinamarca, Colombia

Ngôn ngữ

Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2024

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ về lãnh đạo giáo dục và nghiên cứu chính sách
    • Arlington, Hoa Kỳ
  • Bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Khoa học Thần kinh
    • Oviedo, Tây Ban Nha
  • MEd trong Nghiên cứu Giáo dục
    • Belfast, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland