Keystone logo
American University Thạc sĩ nghệ thuật trong khoa học chính trị

Thạc sĩ in

Thạc sĩ nghệ thuật trong khoa học chính trị

American University

American University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Washington, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 1.866 / per credit

Hạn nộp hồ sơ

15 Oct 2023

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2024

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi