Keystone logo
© TESS
The American Business School of Paris

The American Business School of Paris

The American Business School of Paris

Giới thiệu

The American Business School of Paris cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình nhận học sinh tốt nghiệp trung học của Pháp và học sinh muốn theo chương trình quốc tế, học sinh quốc tế muốn theo chương trình của Mỹ tại Paris.

Hưởng lợi từ các thông lệ tốt nhất của Mỹ và Pháp

Phương pháp giảng dạy hiệu quả cao “Hợp tác với các trường đại học Hoa Kỳ, Trường Kinh doanh Hoa Kỳ Paris đã áp dụng hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ, được công nhận trên toàn thế giới. Trường kinh doanh kết hợp giảng dạy dựa trên dự án tương tác với một chương trình ngoại khóa cho phép bạn phát triển nhân cách, tính độc lập và ý thức chủ động của mình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiếp của bạn vào nơi làm việc, Trường Kinh doanh Hoa Kỳ Paris cũng đã áp dụng các phương pháp đào tạo tốt nhất của Pháp: - thực tập - hội thảo - huấn luyện cá nhân Tận dụng tối đa cả hai thế giới: tham gia The American Business School of Paris ! ” Fady Fadel, Ph.D., Dean

Sứ mệnh của chúng tôi

The American Business School of Paris nhằm đào tạo sinh viên của mình trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, những người có tư duy quốc tế, đưa ra sáng kiến và có thể làm việc trong các nhóm đa văn hóa. Trường sẽ liên tục cải thiện các tiêu chuẩn học tập của mình, đồng thời truyền cho học sinh sự tôn trọng và khoan dung đối với sự đa dạng, cũng như ý thức trách nhiệm xã hội. Nhà trường cũng sẽ khuyến khích học sinh áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức trong tất cả các quyết định cá nhân và nghề nghiệp.

Địa điểm

  • Paris

    12 rue Alexandre Parodi

    Câu hỏi