University of Bologna

Địa điểm

Bologna

Address
Via Zamboni, 33
40126 Bologna, Emilia-Romagna, Ý

Cesena

Address
Piazza Aldo Moro, 90
Cesena, Emilia-Romagna, Ý

Forli

Address
Piazzale Sante Solieri,1
47121 Forli, Emilia-Romagna, Ý

Rùa

Address
Rùa, Emilia-Romagna, Ý

Sao chép

Address
Sao chép, Emilia-Romagna, Ý

Thủ đô

Address
Thủ đô, Thủ đô, Argentina

Các chương trình

Thạc sĩ