Politecnico di Milano

Địa điểm

Milan

Politecnico di Milano

Address
Piazza Leonardo da Vinci, 32

20133 Milan, Sảnh, Ý
Điện thoại
+39 02 2399 2008

Como

Address
Polo Territoriale di Como
Via Natta 12/14

22100 Como, Sảnh, Ý

Lcco

Address
Polo Territoriale di Lecco
Via Gaetano Previati, 1/c

23900 Lcco, Sảnh, Ý

Cremona

Address
Polo Territoriale di Cremona
Via Sesto 39/41

26100 Cremona, Sảnh, Ý

Piacenza

Address
Polo Territoriale di Piacenza
Via Scalabrini 76

29121 Piacenza, Emilia-Romagna, Ý

Thần chú

Address
Polo Territoriale di Mantova
Piazza d'Arco 3

46100 Thần chú, Sảnh, Ý

Milan

Address
Milano Bovisa Campus
Milan, Sảnh, Ý

Các chương trình

MSc
Trường này cũng cung cấp:
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.