University of Technology Sydney

Địa điểm

Sydney

University of Technology, Sydney

Address
15 Broadway 2007 Ultimo,New South Wales
Sydney, New South Wales, Úc
Điện thoại
+61 2 9514 1222

Moore Park

University of Technology Sydney

Address
Rugby Australia Building
2021 Moore Park, New South Wales, Úc

Botany

UTS Tech Lab

Address
32/34 Lord St
2019 Botany, New South Wales, Úc
Điện thoại
+61 2 9514 2519

Thượng Hải

SHU-UTS SILC Business School

Address
No. 20, Chengzhong Road, Jiading Town, Jiading District,
Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc

Thư viện ảnh

Các chương trình

MA
MSc
Thạc sĩ
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.