University of Technology Sydney

Địa điểm

Sydney

University of Technology, Sydney

Address
15 Broadway
Ultimo, Sydney

2007 Sydney, New South Wales, Úc
Điện thoại
+61 3 9627 4816

Ultimo

Address
15 Broadway, Ultimo NSW
2007 Ultimo, New South Wales, Úc

Moore Park

Address
Moore Park Road
2021 Moore Park, New South Wales, Úc

Botany

Address
32/34 Lord St
2019 Botany, New South Wales, Úc

Thượng Hải

Address
No. 20, Chengzhong Road, Jiading Town, Jiading District,
Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc

Thư viện ảnh

Các chương trình

MA
MSc
Thạc sĩ
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.