Universitat Rovira i Virgili

Địa điểm

Tarragona

Address
Student Office
Universitat Rovira i Virgili
Avda. Catalunya, 35
43002 Tarragona (Spain)
Universitat Rovira i Virgili

43002 ES Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Chemistry
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili
C. Marcel·lí Domingo, 1
43007 (Tarragona - Spain)

43007 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Arts
Campus Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona (Spain)

43002 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Reus

Address
Faculty of Medicine and Health Sciences
Universitat Rovira i Virgili
C. Sant Llorenç, 21
43201 Reus (Tarragona - Spain)

43201 Reus, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Education Sciences and Psychology
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili
Crta. de Valls, s/n
43007 Tarragona (Spain)

43007 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Legal Sciences
Campus Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona (Spain)

43002 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Reus

Address
Faculty of Business and Economics
Campus Bellissens
Universitat Rovira i Virgili
Av. de la Universitat, 1
43204 Reus (Tarragona - Spain)

43204 Reus, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Oenology
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili
C. Marcel·lí Domingo, 1
43007 Tarragona (Spain)

43007 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Nursing
Campus Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona (Spain)

43002 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
School of Engineering
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona (Spain)

43007 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
School of Chemical Engineering
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona (Spain)

43007 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Tarragona

Address
Faculty of Tourism and Geography
C. Joanot Martorell, 15
Campus Vila-Seca
Universitat Rovira i Virgili
43480 Vila-Seca (Tarragona – Spain)

43480 Tarragona, Catalonia, Tây Ban Nha

Thư viện ảnh

Các chương trình

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.