Peking University HSBC Business School (PHBS)

Địa điểm

Thâm Quyến

Peking University HSBC Business School

Address
Peking University HSBC Business School
Nanshan Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng
China

518055 Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.