Audencia Business School

Địa điểm

Nam Kinh

Audencia Nantes École de Management

Address
Audencia Nantes - School of Management
8 route de la Jonelière - B.P. 44312

31222 Nam Kinh, Pays de la Loire, Pháp
Điện thoại
+33 2 40 37 34 34

Thâm Quyến

Address
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Paris

Address
Rue Falguière,95
75015 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.