International University of Japan

Địa điểm

Niigata

Address
International University of Japan
777 Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi

949-7277 Niigata, Tỉnh Niigata, Nhật Bản
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.