IUMW - International University of Malaya-Wales

Địa điểm

Kuala Lumpur

Address
International University of Malaya-Wales,
Administration Wing, 1st Floor, Block A
City Campus, Jalan Tun Ismail

50480 Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Malaysia

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.