Nazarbayev University

Địa điểm

Nur-Sultan

Address
Qabanbay Batyr Avenue,53
010000 Nur-Sultan, Kazakhstan

Thư viện ảnh

Các chương trình

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.