UAEU United Arab Emirates University

Địa điểm

Abu Dhabi

Address
Reem Island, 8th floor of Sky Tower
Abu Dhabi, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Al Ain

Address
Sheik Khalifa Bin Zayed Street
Al Ain, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Dubai

Address
Hamdan bin Rashid Al Maktoum Center for Giftedness and Innovation,
Al Beda’a

Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Thư viện ảnh

Các chương trình

MSc
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.