University of Hull

Địa điểm

Thân tàu

Address
Cottingham Road
HU6 7RX Thân tàu, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland