University of Bristol Law School

Địa điểm

Bristol

University of Bristol

Address
Wills Memorial Building, Queens Road, Clifton, Avon
BS8 1RJ Bristol, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+44 (0)117 928 9000
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.