AUC The American University in Cairo

Địa điểm

Cairo

Address
AUC New Cairo,
AUC Avenue, P.O. Box 74

11835 Cairo, Thủ đô Cairo, Ai Cập

Cairo

Address
AUC Tahrir Square,
113 Kasr El Aini St., P.O. Box 2511

11511 Cairo, Thủ đô Cairo, Ai Cập

Newyork

Address
New York Office,
420 Fifth Avenue,
Third Floor

NY 10018-2729 Newyork, Newyork, Hoa Kỳ

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.