Keystone logo
Sierra Leone

Các trường đại học tốt nhất cho Bậc thầy Các chương trình trong Sierra Leone 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Kenema, Sierra Leone

    Ngày nay, vẫn như trước đây, Hội thánh cần những người chuyên tâm làm việc trong Nước Trời. Khi dân số thế giới tăng lên gần 7 tỷ linh hồn, nhu cầu gieo hạt giống Tin Mừng vào lòng con người chưa bao giờ lớn hơn thế.