Keystone logo
Nhà nước Palestine

Các trường đại học tốt nhất cho Bậc thầy Các chương trình trong Nhà nước Palestine 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Abu Dis, Nhà nước Palestine

    Al-Quds University , được thành lập vào năm 1984, là một trường đại học của Palestine và là trường Đại học duy nhất trên thế giới nằm cạnh một bức tường ngăn cách. Cơ sở chính của Trường nằm ở Abu Dis với bốn cơ sở khác ở Jerusalem, Sheikh Jarrah, Beit Hanina và Rammalh (al-Bireh). Al-Quds University cung cấp giáo dục đại học và các dịch vụ cộng đồng trong khu vực Jerusalem cũng như các thị trấn, làng mạc và trại tị nạn lân cận ở Bờ Tây.