Keystone logo
Latvia

Các trường đại học tốt nhất cho Bậc thầy Các chương trình trong Latvia 2024

Số lượng tổ chức: 7
  • Espoo, Phần Lan
  • Bordeaux, Pháp
  • + 4 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Riga, Latvia

  EKA đặt trụ sở tại Riga, Lomonosova Str. 1, tòa nhà 5 - con phố được đặt theo tên của nhà khoa học vĩ đại có hoạt động kết hợp truyền thống sáng tạo, học thuật và nghề nghiệp. Tòa nhà nơi đặt trụ sở của EKA ngày nay được xây dựng vào năm 1909. Hiện nay tòa nhà đã được tân trang lại hoàn toàn, trang thiết bị kỹ thuật hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của các cơ sở giáo dục đại học của Châu Âu.

  • Riga, Latvia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Jelgava, Latvia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Liepāja, Latvia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ventspils, Latvia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rēzekne, Latvia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...