Keystone logo
Algérie

Các trường đại học tốt nhất cho Bậc thầy Các chương trình trong Algérie 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Paris, Pháp
  • Chéraga, Algérie
  • + 1 hơn

  Campus Strat@innov Paris “L'École des Managers Euro-Méditerranéens” là một trường kinh doanh và quản lý của Pháp nằm ở trung tâm quận 16 ở Paris và trên bờ biển Địa Trung Hải, ở Alicante, Algiers, Oran và Tunis. Chúng tôi đào tạo các nhà quản lý để quản lý các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh giao lưu giữa Châu Âu và Châu Phi và đặc biệt là các nước Maghreb.

  • Chéraga, Algérie

  Được thành lập vào năm 1996, MDI-Algiers Business School là cơ sở tư nhân đầu tiên đào tạo về quản lý cao hơn ở Algeria. Được nhà nước công nhận, MDI-Algiers Business School đã được Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học công nhận.

  • France Online, Pháp
  • Belgium Online, Bỉ
  • + 13 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...