Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Dong Nai, Việt Nam 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dong Nai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dong Nai đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dong Nai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dong Nai đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Ngày 24/9/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp ... Đọc thêm

Ngày 24/9/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Đọc ít hơn