Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Uzhhorod, Ukraina 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Uzhhorod. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Uzhhorod đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Uzhhorod. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Uzhhorod đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Uzhhorod National University (UzhNU) is one of the major public universities in Ukraine. The university today consists of the Ukrainian-Hungarian Educational and Scientific Institute, Natural Sciences ... Đọc thêm

Uzhhorod National University (UzhNU) is one of the major public universities in Ukraine. The university today consists of the Ukrainian-Hungarian Educational and Scientific Institute, Natural Sciences and Humanities College, and 20 faculties. Đọc ít hơn