University of Wisconsin-Madison

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các con số: hơn 9.000 khóa học; Hơn 200 chuyên ngành và chứng chỉ đại học; Hơn 250 chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên nghiệp; Hơn 2.000 chuyên gia giảng dạy.

Ý nghĩa: cơ hội vô hạn để phát triển học tập.

Kết quả: thông qua nghiên cứu, các chương trình quốc tế, thực tập và vô số cơ hội khác trong và ngoài lớp học, trải nghiệm của bạn sẽ định hình lại cách bạn nhìn thế giới — và tác động của bạn đối với nó.

Địa điểm

Madison

Address
Madison, Wisconsin, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: