University of Washington Foster School of Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Michael G. Foster Trường Kinh doanh tại Đại học Washington, nằm ​​ở Seattle, nằm ​​trong các trường kinh doanh hàng đầu tại Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1917, Trường đã có hơn 46.000 cựu sinh viên. Mỗi năm có khoảng 2.500 sinh viên ghi danh vào đại học của chúng tôi và các chương trình sau đại học, và trên 1.000 tham gia điều hành giáo dục. Sứ mệnh Chúng tôi là một học tập cộng đồng kinh doanh dành riêng cho các ứng dụng, sáng tạo, và chia sẻ kiến ​​thức đó chú trọng đặc biệt về môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu. Tầm nhìn cho tương lai Trong khi Michael G. Foster Trường Kinh doanh tại Đại học Washington từ lâu đã được công nhận là một trong những tổ chức hàng đầu trong nước, mục tiêu của chúng tôi lâu dài là không có gì ít hơn là "trường học tốt nhất sự nghiệp công trên toàn quốc" để tốt nghiệp, đại học và điều hành chương trình. Chúng tôi nhận ra rằng trường đại học công có một nhiệm vụ khá khác nhau, như những thách thức cũng khác nhau trong tài trợ, so với các trường đại học tư nhân, đó là lý do chúng tôi đã chọn để đánh giá chúng ta chống lại các tổ chức nghiên cứu tốt nhất của quốc gia công khai tài trợ. Mục tiêu của chúng tôi là tốt nhất không phải là về quyền khoe khoang hay phương tiện truyền thông xếp hạng, nó về là tốt nhất thực hiện nhiệm vụ công cộng cho chúng ta tiến kiến ​​thức thông qua nghiên cứu và chuẩn bị những người đàn ông trẻ và phụ nữ được các nhà lãnh đạo kinh doanh của ngày mai bằng cách cung cấp cho họ một thật sự chuyển đổi học tập kinh nghiệm. Để đạt được tầm nhìn của chúng tôi lâu dài cho các trường Foster, chúng tôi đang tiến tới mạnh mẽ với các sáng kiến ​​như sau: Xây dựng cơ sở đẳng cấp thế giới với vốn đầu tư dự kiến ​​$ 160,000,000. Thêm vào hàng ngũ các giảng viên xuất sắc của mình bằng cách tuyển dụng tích cực của giảng viên mới học giả đặc biệt và cũng cam kết là giáo viên tuyệt vời và là người cố vấn học sinh. Theo dõi đánh giá học sinh với các mục tiêu đầy tham vọng cho việc cải tiến ổn định trong kinh nghiệm học tập. Sửa đổi chương trình giảng dạy của chúng tôi trong các chương trình đại học và sau đại học để chú trọng nhiều hơn vào sự lãnh đạo và tư duy chiến lược.

Địa điểm

Seattle

Address
Mackenzie Hall, Box 353200,

98195-3200 Seattle, Quận Columbia, Hoa Kỳ