University of Louisiana at Lafayette Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các chương trình cấp bằng trực tuyến & kết hợp

Có được các kỹ năng và chứng chỉ cần thiết để thành công trong lực lượng lao động ngày nay thông qua một trong các chương trình cấp bằng trực tuyến của Đại học Louisiana tại Lafayette.

Chúng tôi cung cấp:

100% trực tuyến và lai các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Chứng chỉ tốt nghiệp trực tuyến để bổ sung cho giáo dục và kinh nghiệm của bạn.

Học phí cố định phải chăng cho tất cả sinh viên trực tuyến.

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên đủ tiêu chuẩn.

Sự linh hoạt để duy trì công việc và lối sống hiện tại của bạn.

Hỗ trợ từ khi nộp đơn và nhập học cho đến khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu lý do tại sao các chương trình của UL Lafayette được xếp hạng là tốt nhất trong tiểu bang, cũng như trong số các chương trình hợp lý nhất.

Địa điểm

Sê-ri

Address
Johnston Street,2250
70506 Sê-ri, Louisiana, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn