University of Cincinnati UC Clermont College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

UC Clermont College cung cấp chương trình giáo dục đại học lấy sinh viên làm trung tâm và học tập suốt đời trong một môi trường đại học khu vực có khả năng tiếp cận mở. Chúng tôi thúc đẩy sự đa dạng cũng như phát triển trí tuệ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng của chúng tôi.

Tầm nhìn

UC Clermont College sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho những sinh viên tìm kiếm cơ hội lấy bằng đại học chất lượng, có khả năng tiếp cận và chi phí hợp lý. Chúng tôi nỗ lực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và thúc đẩy lối sống bền vững, giàu văn hóa và bổ ích.

Những giá trị cốt lõi

Học bổng giảng dạy và học tập là trung tâm cho sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy việc giảng dạy và học tập dựa trên sự tương tác hiệu quả giữa sinh viên và giảng viên trong môi trường lớp học nhỏ. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi cam kết hướng dẫn chất lượng cao nhất, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn và cải tiến liên tục các kỹ thuật giảng dạy.

Quyền truy cập mở cung cấp cơ hội giáo dục để khai phá tiềm năng của tất cả học sinh. Thành công của nó dựa trên đánh giá hiệu quả, sắp xếp lớp học phù hợp và hỗ trợ học tập mạnh mẽ. Chúng tôi cung cấp một môi trường nuôi dưỡng học sinh ở mọi cấp độ để phát triển tính tự giác, cho phép các em đạt được mục tiêu giáo dục của mình.

Khám phá suốt đời là kết quả của việc tìm thấy niềm vui trong trí tuệ tò mò và học hỏi. Chúng tôi nuôi dưỡng khao khát những trải nghiệm làm giàu cuộc sống khác nhau, bao gồm cả việc đánh giá cao hơn nữa nghệ thuật và khoa học. Sinh viên của chúng tôi, có thể thích ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sẽ là những thành viên đóng góp cho xã hội của chúng ta.

Cộng đồng là kết quả của việc phát triển mối quan hệ giữa các thành viên của trường và khu vực dịch vụ mở rộng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia và trách nhiệm của công dân đối với xã hội. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường tích cực, thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua các tương tác hợp tác.

Khả năng lãnh đạo được cung cấp bởi UC Clermont College phối hợp với cộng đồng rộng lớn hơn. Chúng tôi đóng vai trò là nguồn cung cấp hướng dẫn khu vực để giải quyết các cơ hội và thách thức trong cộng đồng.

Sự đa dạng trong sinh viên, giảng viên và nhân viên của chúng tôi làm phong phú và củng cố cộng đồng đại học của chúng tôi. Chúng tôi coi trọng các quan điểm đa dạng, tôn trọng mọi cá nhân và tìm kiếm những đóng góp độc đáo.

Tính bền vững là duy trì và đổi mới các nguồn lực môi trường, thể chế và nhân lực của trường đại học của chúng ta. Chúng tôi đánh giá cao vị trí, vẻ đẹp và chức năng của khuôn viên trường, tất cả đều nâng cao chất lượng của trải nghiệm đại học. Chúng tôi khám phá và thúc đẩy lối sống bền vững và kinh tế để đáp ứng nhu cầu tương lai của sinh viên, giảng viên, nhân viên và cộng đồng xung quanh.

Địa điểm

Batavia

Address
Clermont College Drive,4200
45103 Batavia, Ohio, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn