Troy University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Troy là một trường công lập bao gồm một mạng lưới các trường trong cả Alabama và trên toàn thế giới. Quốc tế trong phạm vi, Đại học Troy cung cấp nhiều chương trình giáo dục ở cấp đại học và sau đại học cho một cơ thể sinh viên đa dạng trong truyền thống, phi truyền thống và mới nổi định dạng điện tử. chương trình học thuật được hỗ trợ bởi một loạt các dịch vụ sinh viên, thúc đẩy phúc lợi của cá nhân học sinh. chuyên khoa của Đại học Troy và nhân viên thúc đẩy phát hiện và khai thác kiến ​​thức và ứng dụng của nó để thành công lâu dài thông qua giảng dạy hiệu quả, dịch vụ, quan hệ đối tác sáng tạo, học bổng và nghiên cứu.

Địa điểm

Thành phố

Address
Troy University-Extended Learning Center
1101 South Brundidge Street

36082 Thành phố, Alabama, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn