The Richard DeVos Graduate School of Management, Northwood University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá trị và Triết học Trước hết, DeVos giá trị sinh viên của mình và phát triển của họ. sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi nổi lên như các nhà lãnh đạo, quản lý và doanh nhân hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng của một nền kinh tế thị trường định hướng bởi sự lựa chọn cá nhân, tự do và trách nhiệm. DeVos biến học sinh thành giám đốc điều hành và quản lý có hiệu quả cao những kỹ năng để: Tìm và sửa chữa vấn đề. Xác định và tận dụng cơ hội. Tạo ra một tầm nhìn và ảnh hưởng những người khác noi theo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên. Một phần quan trọng của quản lý và lãnh đạo phát triển cần tăng cường năng lực cảm xúc. Hầu hết các chương trình MBA hầu như chỉ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng trí tuệ. Trong khi quan trọng, các năng lực nhận thức hay IQ (kiến thức, phân tích, lý luận, và logic) có tầm quan trọng thứ năng lực cảm xúc hay EQ (tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, và quản lý mối quan hệ). Nghiên cứu đã cho rằng EQ là một trình điều khiển quan trọng hơn của sự thành công nơi làm việc hơn so với chỉ số IQ. EQ, trong khi bản năng trong tự nhiên, có thể được học. Phát triển trí tuệ nhiều hơn là thêm lý thuyết mới, các công cụ và kỹ thuật. Học để tiếp cận một dự án kinh doanh với những cách suy nghĩ mới, độc đáo với những thế mạnh cá nhân của mỗi cá nhân, học tập để phát triển những người khác trong quá trình này, và học hỏi những công cụ cần thiết để hoạt động kinh doanh giải pháp là nền tảng cho sự khác biệt DeVos. Cuối cùng, trong một môi trường học sinh làm trung tâm, học sinh phát triển khả năng nhìn thấy những quan điểm khác nhau của các lĩnh vực khác nhau, ngành công nghiệp, văn hóa, địa lý, và đặc biệt là của những người khác nhau. DeVos sinh viên tốt nghiệp với những kỹ năng chuyên môn thực hành bởi các nhà lãnh đạo kinh doanh quốc tế.      

Địa điểm

Trung du

Address
Northwood University,DeVos Graduate School of Management
4000 Whiting Drive

48460 Trung du, Michigan, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn