Đọc Mô tả chính thức

Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Ritchie được dành riêng để chuẩn bị thế hệ các nhà đổi mới tiếp theo để tìm giải pháp cho một số vấn đề thách thức nhất thế giới. Học sinh của chúng tôi tận dụng rất nhiều cơ hội để thực hành, học tập kinh nghiệm và hợp tác liên ngành.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp: