The Daniel Felix Ritchie School of Engineering and Computer Science

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Ritchie được dành riêng để chuẩn bị thế hệ các nhà đổi mới tiếp theo để tìm giải pháp cho một số vấn đề thách thức nhất thế giới. Học sinh của chúng tôi tận dụng rất nhiều cơ hội để thực hành, học tập kinh nghiệm và hợp tác liên ngành.

Địa điểm

Denver

Address
South University Boulevard,2199
80208 Denver, Colorado, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: