The Catholic University of America

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Catholic University of America, Thành lập năm 1887 các giám mục Công giáo Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, là trường đại học quốc gia của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. Thành lập như là một trung tâm nghiên cứu sau đại học, trường đại học bắt đầu cung cấp giáo dục đại học vào năm 1904 và ngày nay là nơi có 12 trường và 21 cơ sở nghiên cứu. Đại học Công Giáo là trường đại học Mỹ chỉ với các khoa giáo cấp độ kinh điển trong ba môn. Xanh tươi khuôn viên 180 mẫu Anh của trường Đại học, nằm ngay phía bắc của Capitol Hill, Cho phép sinh viên dễ dàng tiếp cận với hàng loạt các cơ hội giáo dục, văn hóa và chính trị Washington, DC đã cung cấp.

Tuyên bố nhiệm vụ Là trường đại học quốc gia của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, được thành lập và được tài trợ bởi các giám mục của quốc gia với sự chấp thuận của Tòa Thánh, The Catholic University of America cam kết là một người Công giáo toàn diện và tổ chức người Mỹ học tập cao hơn, trung thành đến những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô như truyền lại bởi Giáo Hội. Dành riêng cho việc thúc đẩy đối thoại giữa đức tin và lý trí, The Catholic University of America tìm cách khám phá và truyền đạt sự thật thông qua sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu, tất cả phục vụ cho Giáo Hội, quốc gia và thế giới.

Mục tiêu của Trường Đại học Đại học Công giáo Mỹ là một cộng đồng của các học giả, cả giảng viên và sinh viên, đặt cách nhau để khám phá, bảo tồn và truyền đạt sự thật trong mọi hình thức, có sự tham khảo đặc biệt đến các nhu cầu và cơ hội của dân tộc. Như một trường đại học, về cơ bản nó là một trung tâm tự do và độc lập nghiên cứu và một cơ quan phục vụ nhu cầu của xã hội loài người. Hoan nghênh sự hợp tác của tất cả các học giả thiện chí người, qua quá trình nghiên cứu và phản ánh, đóng góp vào những mục tiêu trong một bầu không khí học tập thẩm quyền nơi tự do được nuôi dưỡng và nơi hạn chế chỉ khi thật là sự thật.

Là một đại học Công Giáo, nó mong muốn trau dồi và truyền đạt sự hiểu biết về đức tin Kitô giáo trong bối cảnh tất cả các hình thức của cuộc điều tra và giá trị con người. Nó tìm cách để đảm bảo, một cách thể chế, trước sự chứng kiến ​​trí tuệ và học tập thích hợp để cảm hứng Kitô giáo trong các cá nhân và trong cộng đồng, và để cung cấp một nơi để phản ánh liên tục, trong ánh sáng của đức tin Kitô giáo, sau khi kho báu ngày càng tăng của tri thức nhân loại.

Là một thành viên của cộng đồng khoa học Mỹ, nó chấp nhận các tiêu chuẩn và thủ tục của các tổ chức của Mỹ và tìm cách đạt được sự khác biệt trong thế giới học thuật.

Trung thành với sứ điệp Kitô giáo vì nó đi kèm thông qua Giáo Hội và trung thành với truyền thống dân tộc riêng của mình, The Catholic University of America có trách nhiệm duy nhất để được phục vụ với tư tưởng Kitô giáo và giáo dục trong cộng đồng Công giáo cũng như để phục vụ đất nước và thế giới .

Địa điểm

Washington

The Catholic University of America

Address
The Catholic University of America,
620 Michigan Ave., N.E.

DC 20064 Washington, Quận Columbia, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 202-319-4289