Texas A&M University Commerce College of Science and Engineering

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG CAO ĐNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Đổi mới và khám phá được đặt lên hàng đầu trong các chương trình của chúng tôi. Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật (COSE) nỗ lực cải thiện cuộc sống bằng cách khuyến khích sinh viên của chúng tôi đẩy mạnh phong trào, khám phá những điều chưa biết và tạo ra sự thay đổi. Trường đại học của chúng tôi tồn tại trong thế giới STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và thúc đẩy quá trình học tập và phát triển thực hành, nhập vai. Là một sinh viên COSE, bạn sẽ hợp tác chặt chẽ với các giảng viên và đồng nghiệp nổi tiếng khi bạn thăng tiến, khao khát và đạt được.

Tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá thế giới phức tạp và liên kết của chúng tôi!

Địa điểm

Commerce

Address
Campbell Street,2200
75428 Commerce, Texas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn