Stratford University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Stratford University là một cơ sở giáo dục Stratford University tư nhân. Thành phần sinh viên rất đa dạng, bao gồm sinh viên mới tốt nghiệp trung học, các chuyên gia đang làm việc, sinh viên quốc tế và những người mong muốn thay đổi lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Sứ mệnh của Stratford University là chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp bổ ích thông qua các chương trình giáo dục chất lượng đáp ứng nhu cầu thay đổi của các nhà tuyển dụng và cộng đồng. Để đáp ứng sứ mệnh này, Trường cung cấp nhiều chương trình chứng chỉ, văn bằng, cao đẳng, cử nhân và sau đại học trong các lĩnh vực đang nổi và có nhu cầu việc làm cao.

Được công nhận bởi Hội đồng kiểm định các trường cao đẳng và trường độc lập (ACICS) để cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân và bằng thạc sĩ, Stratford University mang đến chất lượng giáo dục tốt cho sinh viên. ACICS được liệt kê là cơ quan kiểm định được công nhận trên toàn quốc, được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA), một người ủng hộ quốc gia và tiếng nói của thể chế cho việc tự điều chỉnh chất lượng học tập thông qua kiểm định. CHEA là hiệp hội của 3.000 trường cao đẳng và đại học cấp bằng và công nhận 60 tổ chức kiểm định có chương trình và thể chế.

Stratford cũng được công nhận bởi Tổ chức Giáo dục Liên đoàn Ẩm thực Hoa Kỳ (ACFEF), đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn và năng lực đặt ra cho giảng viên, chương trình giảng dạy và dịch vụ sinh viên.

Stratford University được chứng nhận hoạt động bởi Hội đồng Giáo dục Đại học Bang Virginia (SCHEV) để vận hành các cơ sở tại Virginia.

Địa điểm

Falls Church

Address
Leesburg Pike,7777
22043 Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn