Southern Adventist University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Southern Adventist University là cơ sở đồng giáo dục do Nhà thờ Cơ đốc Phục lâm thành lập, cung cấp các bằng tiến sĩ, thạc sĩ, tú tài, cao đẳng và chứng chỉ một năm. Các phương thức phân phối khác nhau (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp và khác) được sử dụng để hỗ trợ hiệu quả cho những người học theo học các lớp và chương trình của trường đại học.

Nhiệm vụ

Dựa trên nền tảng của Chúa Giê Su Ky Tô và dành riêng cho niềm tin của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm, chúng tôi trang bị cho sinh viên cách nắm bắt lẽ thật Kinh Thánh, thể hiện sự xuất sắc trong học tập và nghề nghiệp, đồng thời theo đuổi cuộc sống phục vụ đầy tinh thần.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Southern Adventist University là:

  • Làm mẫu tình yêu của Chúa Giê-su trong mọi tương tác.
  • Mời mỗi học sinh vào mối quan hệ cứu rỗi với Chúa Giê-su.
  • Truyền cảm hứng cho mỗi học sinh tham gia với Hội thánh của Đức Chúa Trời và thế giới thông qua việc phục vụ và làm chứng.
  • Cung cấp cho mỗi sinh viên một trải nghiệm học tập đặc biệt để trang bị cho họ phát triển trong một thị trường việc làm toàn cầu, linh hoạt.

Địa điểm

Collegedale

Address
Taylor Circle,4881
37315 Collegedale, Tennessee, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn