Nova Southeastern University, Shepard Broad College of Law

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Pháo đài Lauderdale

Address
3305 College Ave, Davie, FL, United States
33314 Pháo đài Lauderdale, Florida, Hoa Kỳ