Manderson Graduate School of Business The University of Alabama

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Manderson Graduate School of Business dành cho học sinh của chúng tôi một lợi thế cạnh tranh trong một thị trường cạnh tranh. Hơn bao giờ hết, các chuyên gia nhìn thấy một trình độ sau đại học dựa trên thực tế như là một điều kiện tiên quyết cho một sự nghiệp tốt hơn và lợi thế một cạnh tranh. Là trường đại học của chúng tôi tiếp tục vượt trội ở cấp quốc gia, chúng tôi là thu hút các sinh viên giỏi nhất và sáng nhất. Đó là một win-win tình hình cho Manderson và sinh viên của chúng tôi.

Địa điểm

Têrêxa

Address
Manderson Graduate School of Business
The University of Alabama
Box 870223

Têrêxa, Alabama, Hoa Kỳ