Kent State University - College of Education, Health and Human Services

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chào mừng đến với Trường Cao đẳng Giáo dục, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Khi bạn khám phá trang web của chúng tôi, bạn sẽ khám phá ra phạm vi, sự đa dạng và xuất sắc của trường đại học của chúng tôi. Chúng tôi hiện cung cấp 27 chương trình cấp bằng đại học, 25 chương trình sau đại học và 14 chương trình tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi tiếp tục trở thành nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, tư vấn và chăm sóc sức khỏe đến khách sạn, giải trí và thể thao. Mặc dù sinh viên và cựu sinh viên của chúng tôi dường như có nhiều sở thích khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung - họ đã cam kết cuộc đời mình để phục vụ người khác và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Địa điểm

Kent

Address
East Summit Street,800
44240 Kent, Ohio, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn