Humboldt International University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Quốc tế Humboldt cam kết phục vụ người học suốt đời xuyên qua giáo dục từ xa, Chuẩn bị cho tri thức toàn cầu chung. Có năm nguyên tắc cơ bản, chúng tôi theo:

 1. Khả năng chuyên môn, các giá trị và đạo đức cho phép sinh viên tốt nghiệp để làm chủ một mảng kiến ​​thức và khả năng xử lý kỷ luật để giúp họ áp dụng kiến ​​thức của họ trong cài đặt thực tế và phát triển học tập suốt đời để cải thiện nghề nghiệp của họ.
 2. Tư duy phê phán và giải quyết vấn đề kỹ thuật để giúp sinh viên tốt nghiệp có được khả năng để xác định và đánh giá các vấn đề, phát triển kỹ năng tư duy phê phán, đề xuất giải pháp để thực hiện các thay đổi, và sau đó đánh giá kết quả.
 3. Đội học tập trong đó tập trung vào việc phát triển khả năng lãnh đạo đội bóng thông qua một sự kết hợp của kỹ năng hoạt động nhóm và cá nhân nhằm thúc đẩy học tập trí tuệ và kỹ thuật, cũng như cung cấp xác nhận và khám phá những ý tưởng mới của sinh viên.
 4. Tham gia vào một quá trình học tập nhằm tôn trọng sự đa dạng của con người và hành xử một cách khoan dung với đồng nghiệp và những người mà họ phục vụ trong một cách mà có thể truyền đạt ý tưởng trong một môi trường cởi mở trí tuệ.
 5. sử dụng thông tin trong một loạt các khả năng nghiên cứu thông qua việc thu thập, phân tích độ tin cậy và độ chính xác của các thông tin thu thập được, bất kể từ nguồn nào, trong khi sử dụng thông tin đó để giải quyết vấn đề hay hành động.

Môi trường Giáo dục từ xa

Các Môi trường Giáo dục từ xa gồm có Mô-đun giáo dục học tập, Các Hệ thống quản lý Leaning (Đồng bộ và không đồng bộ nền tảng) và Hệ thống hành chính. Học sinh có quyền truy cập vào các hệ thống 365 ngày một năm, 24 giờ mỗi ngày. Để truy cập vào khuôn viên trường học và giáo viên hướng dẫn học tập từ xa đòi hỏi máy tính có truy cập internet. Học sinh mỗi người sẽ có được tên truy cập và mật khẩu của mình để truy cập vào nền tảng này. Môi trường giáo dục từ xa được thiết lập cho sự tương tác tối đa giữa các sinh viên và giáo viên hướng dẫn của họ.

Yêu cầu tối thiểu để truy cập các khóa học trực tuyến

Phần mềm

 • Máy tính với bất kỳ loại hệ thống tác như Mac OSX, Windows Xp hoặc sau đó, Linux hoặc Android
 • Trình duyệt Internet: Safari, Internet Explorer 8x hoặc sau đó, Microsoft Edge, Mozilla Firefox hoặc Google Chrome (bất kỳ trình duyệt khác có thể làm việc, nhưng một số nguồn tài nguyên không thể hoạt động đúng)
 • truy cập Internet, kết nối tốc độ cao được khuyến khích mạnh mẽ
 • Một chương trình phần mềm xử lý văn bản, chẳng hạn như Microsoft Word hoặc Viết từ Apache OpenOffice
 • Adobe Acrobat Reader để mở và lưu các tập tin PDF hoặc bất kì trình xem PDF tương tự khác
 • phần mềm phát hiện virus phải được cài đặt và lưu giữ đến ngày

Phần cứng

 • Máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay
 • CPU xử lý Dual Core hoặc nhanh hơn
 • Bộ nhớ (RAM) 4 GB hoặc nhiều hơn
 • kết nối Internet Wifi hoặc có dây (truy cập Internet)
 • Web Camera (1,3 megapixel hoặc nhiều hơn)
 • Máy in (Tùy chọn)

Địa điểm

Hoa Kỳ trực tuyến

Address
4000 W Flagler ST
33134 Hoa Kỳ trực tuyến, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn