Duke University School of Law

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Luật Duke là một tổ chức đầy tham vọng và sáng tạo, có nhiệm vụ chuẩn bị cho sinh viên cuộc sống có trách nhiệm và hiệu quả trong nghề luật bằng cách cung cấp một nền giáo dục pháp luật nghiêm ngặt trong một môi trường hợp tác, hỗ trợ và đa dạng.

Là một cộng đồng các học giả, Trường Luật cũng cung cấp sự lãnh đạo ở cấp quốc gia và quốc tế trong việc nâng cao hiểu biết về luật pháp, và cải thiện luật pháp và các thể chế pháp lý thông qua dịch vụ công, nghiên cứu và học bổng có tầm cỡ cao nhất, phản ánh, khi thích hợp , đóng góp từ các học giả trong các lĩnh vực khác trong Đại học Duke.

Tại Trường Luật Duke, sinh viên và giảng viên được trải nghiệm và đóng góp vào sự nghiêm túc trong học tập trong một môi trường liên ngành hỗ trợ và coi trọng sự sáng tạo và đổi mới. Đầu tư chiến lược vào giảng viên, phòng khám, trung tâm liên ngành, tạp chí luật và các cơ hội phát triển sinh viên khác, và vào công nghệ, cũng như hỗ trợ cho các sáng kiến và cơ hội phục vụ lợi ích công, đảm bảo rằng Trường Luật luôn dẫn đầu về học bổng pháp lý, dịch vụ và giáo dục. Những cam kết này được ghi nhớ trong Kế hoạch chi tiết của Duke đối với LEAD, một tập hợp các nguyên tắc để tăng trưởng lãnh đạo thông báo cho sự phát triển của các luật sư tận tâm, có đạo đức, được trang bị tốt cho thế kỷ 21.

Địa điểm

Durham

Address
Science Drive,210
27708 Durham, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn