Cornell University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Cornell là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ưu đãi và là đối tác của Đại học bang New York. Là tổ chức cấp đất liên bang ở bang New York, chúng tôi có trách nhiệm - duy nhất trong Ivy League — đóng góp vào mọi lĩnh vực kiến ​​thức theo cách ưu tiên sự tham gia của cộng đồng để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống ở tiểu bang của chúng tôi, quốc gia, thế giới.

Cornell đã trao bằng đầu tiên trên thế giới về báo chí, bằng đầu tiên của quốc gia về y học thú y, và bằng tiến sĩ đầu tiên về kỹ thuật điện và công nghiệp.

Cornell là trường đại học đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp chuyên ngành nghiên cứu về Mỹ.

Là trường đại học đầu tiên dạy các ngôn ngữ Viễn Đông hiện đại, Khoa Châu Á của Cornell ngày nay dạy 19 ngôn ngữ Châu Á cổ điển và hiện đại.

Địa điểm

Ithaca

Address
14850 Ithaca, Newyork, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn