Colorado Heights University (CHU)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

"Các sinh viên ngôn ngữ tiếng Anh sẽ kiếm được chứng chỉ của họ tại CHU bởi mùa thu tới, và CHU sẽ giúp một trăm sinh viên cử nhân và sau đại học khác chuyển đến trường gần đó để hoàn thành chương trình đại học của họ." Văn Liew cho biết trường cũng đang làm việc với liên bang và tiểu bang quản lý để đảm bảo một sự chuyển đổi thành công.

Địa điểm

Denver

Address
3001 S. Federal Blvd. Denver, CO 80236 U.S.A.
Denver, Colorado, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn