Coleman University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trong suốt 50 năm, Đại học Coleman đã phục vụ như ONLY độc quyền tổ chức đào tạo máy tính San Diego. Được thành lập vào năm 1963, Coleman được công nhận là một lực lượng phát triển mạnh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nổi tiếng với chương trình giảng dạy sáng tạo, ngược của mình, các trường đại học đã được chứng minh là thành công trong việc giảng dạy hàng ngàn sinh viên các kỹ năng cần thiết để vượt trội trong lĩnh vực của họ lựa chọn.

Phương châm của trường Đại học "Dreams thành hiện thực" là một minh chứng cho sự cống hiến của Coleman để đảm bảo rằng mỗi học viên được trang bị những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng tương lai của những giấc mơ của họ. Chuyên về các chương trình như: Phát triển ứng dụng, bảo mật mạng, và Game Lập trình phát triển và thiết kế, Coleman phấn đấu để cung cấp cho sinh viên một môi trường giáo dục tỷ lệ cao nhất, trong khi cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ, thân thiện, và khuyến khích. Nhân viên hành chính của Coleman hiểu biết và hỗ trợ giảng viên và tăng cường hơn nữa quá trình học tập của một người và làm cho dự Coleman một kinh nghiệm tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Cam kết tăng cường đời sống của học sinh, Đại học Coleman mong muốn duy trì học tập xuất sắc và vĩ đại chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ và tầm nhìn

Nhiệm vụ của Đại học Coleman là để chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp chuyên nghiệp có ý nghĩa trong công nghệ thông tin và kinh doanh, trong khi cung cấp một môi trường nơi mà những người trở thành một phần của cộng đồng học thuật này có thể phát triển đầy đủ tiềm năng của họ như những con người. Đại học Coleman dành cơ hội cho những người có nguồn gốc đa dạng và độ tuổi để chia sẻ những ý tưởng và các giá trị và để học cách làm việc cùng nhau hướng tới mục tiêu chung:

Để học cách suy nghĩ phân tích và sáng tạo; để hiểu các sự kiện và ý tưởng; lý do từ họ và thể hiện những kết luận rõ ràng. Để nhận ra rằng những ai là bậc thầy của các máy trong thời đại công nghệ phổ biến có trách nhiệm cuối cùng về việc đảm bảo rằng các nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân loại. Để thúc đẩy tinh thần tìm hiểu trí tuệ, trong đó tăng cường sự phát triển văn hóa và xã hội của cộng đồng.

Các mục tiêu của chương trình học tập là:

Để phát triển sự hiểu biết về các vấn đề trong một khu vực chuyên môn. Để hiểu được những mối quan hệ của các khu vực đặc biệt cho toàn bộ lĩnh vực của kiến ​​thức. Để phát triển các khả năng cần thiết để nghiên cứu độc lập và nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan. Để tích hợp các kiến ​​thức và các nguyên tắc của các lĩnh vực chuyên môn vào một khuôn khổ lý thuyết và thực tiễn gắn kết. Để củng cố và hoàn thiện cả kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng. Để cung cấp nền tảng cho một đời học tập liên tục.

Địa điểm

thành phố San Diego

Coleman University

Address
Coleman University 8888 Balboa Ave
92123 thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 858-499-0202