Carnegie Mellon University School of Computer Science

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Khoa học Máy tính của Carnegie Mellon được công nhận rộng rãi là một trong những chương trình khoa học máy tính đầu tiên và tốt nhất trên thế giới. Các chương trình của chúng tôi đào tạo thế hệ nhà đổi mới tiếp theo để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực và cải thiện cách mọi người sống và làm việc.

Địa điểm

Pittsburgh

Address
Forbes Avenue,5000
15213 Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn