California State University San Bernardino College of Arts and Letters

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình giảng dạy của chúng tôi làm phong phú sinh viên và chuẩn bị cho họ sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực phong phú. Giảng viên và sinh viên của chúng tôi tích cực tham gia với cộng đồng địa phương của chúng tôi, cung cấp dịch vụ công vô giá. Sinh viên được khuyến khích tham gia vào cuộc sống trong khuôn viên trường và dịch vụ cộng đồng, giúp xây dựng các kết nối xã hội và nghề nghiệp suốt đời. Gần như mọi khoa đều có ít nhất một tổ chức hoặc câu lạc bộ sinh viên đang hoạt động.

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Văn học nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và tư duy phản biện ở sinh viên, cho phép họ truyền đạt các hình thức tư duy và cách diễn đạt mới dựa trên truyền thống toàn cầu về nghệ thuật và chữ cái. Trường cam kết mang lại học bổng tiên tiến, nghệ thuật sáng tạo có tầm nhìn xa, giảng dạy sáng tạo, kiến thức kỹ thuật số và sự tham gia của cộng đồng. Chúng tôi đào tạo toàn diện con người, chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp có tư duy, đạo đức và hợp tác.

Tầm nhìn

Chúng tôi, Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Văn học, khẳng định nghệ thuật và nhân văn là trung tâm của đời sống trí thức, cho phép niềm đam mê sáng tạo và học thuật của chúng tôi truyền cảm hứng cho sự chuyển đổi của cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Địa điểm

San Bernardino

Address
University Parkway,5500
92407 San Bernardino, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình