Arizona State University - Ira A. Fulton Schools of Engineering

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Kỹ thuật Ira A. Fulton tại Đại học Bang Arizona là một trong những chương trình kỹ thuật toàn diện và lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Sinh viên của chúng tôi đại diện cho 135 quốc gia, tất cả 50 tiểu bang, Washington, DC, Guam, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

Trường Kỹ thuật Ira A. Fulton tại Đại học Bang Arizona

Trường Kỹ thuật Ira A. Fulton cung cấp 25 chương trình đại học và 46 chương trình sau đại học tại bảy trường:

  • Trường Kỹ thuật Hệ thống Y tế và Sinh học
  • Khoa Máy tính, Tin học và Kỹ thuật Hệ thống Quyết định
  • Trường Kỹ thuật Điện, Máy tính và Năng lượng
  • Trường Kỹ thuật Vật chất, Giao thông và Năng lượng
  • Trường Kỹ thuật Bền vững và Môi trường Xây dựng
  • Trường bách khoa
  • Trường học toàn cầu

Địa điểm

Tempe

Address
South Mill Avenue,699
85281 Tempe, Arizona, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn