Avicenne Private Business School (APBS)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được thành lập vào năm 2010, Avicenna Business School Private là một trong những trường kinh doanh tư nhân đầu tiên ở Tunisia ủy quyền của Bộ Tunisia of Higher Education và nghiên cứu khoa học để cấp giấy phép văn bằng, thạc và Executive MBA bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.

APBS thuộc về Rene Descartes nhóm với các trường được công nhận bởi Bộ Giáo dục Pháp và AEFE (Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài).

Tọa lạc tại Avenue Mohamed V ở Tunis, một trong những đường phố chính của thủ đô Tunisia, APBS có thể dễ dàng truy cập từ bất cứ nơi nào trong thành phố.

Trong năm 2015, APBS đã được trao 1 huy hiệu xuất sắc như một Business School với ảnh hưởng địa phương đáng kể như thế giới xếp hạng Eduniversal. Do đó, APBS nổi bật là một trong những năm trường kinh doanh hàng đầu ở Tunisia.

Địa điểm

Tunis

Address
90, Mohamed V St.
1002 Tunis, Tunis, Tuy-ni-si